Meedenken

Bent u omwonende, of zou u juist zelf graag op deze plek willen wonen? We nodigen u van harte uit om met ons mee te denken.

Afzender en participatieniveau

Parnassia Groep coördineert de participatie, in goede afstemming met de gemeente. Het is wel mogelijk dat u ook via de gemeente informatie krijgt over dit traject. Denk aan informatie over besluitvorming en resultaten van onderzoeken die de gemeente uitvoert. 

Het participatieniveau is ‘adviseren’. Daarmee bedoelen we: Parnassia Groep gaat met omwonenden en geïnteresseerden in het project in gesprek over de plannen. Zij kunnen hun problemen of bezwaren aangeven en oplossingen aandragen. Parnassia Groep gebruikt de opbrengsten bij de uitwerking van het plan. Als de opbrengsten niet gebruikt worden, wordt uitgelegd waarom dit niet gebeurt. 

Waarover gaat het?

We gaan graag met u in gesprek over de volgende onderwerpen:

 • Verkeersontsluitingen
 • Toegankelijkheid van het mogelijke woongebied
 • Groen en water
 • Veiligheid
 • Situering van de mogelijke woningen en bouwhoogte
  (denk aan een globaal ‘vlekkenplan’)
 • Inrichting openbare ruimte
  (ook met het oog op sociale veiligheid, denk aan zichtlijnen, verlichting etc.)
 • Voorzieningen met dagbesteding of re-integratie, die ook interessant zijn voor bewoners uit de omgeving

Hoe en wanneer kunt u meedenken?

 • December

  Peiling
  De participatie is gestart met een online peiling. Deze peiling is bedoeld voor zowel omwonenden als woningzoekenden. De peiling is inmiddels gesloten. 

  Overzicht peilingresultaten

 • Januari

  Halfuurgesprekken
  In zogeheten halfuurgesprekken gingen omwonenden en woningzoekenden één op één met ons in gesprek. We hebben veel reacties en suggesties meegekregen. De halfuurgesprekken vonden plaats op 19, 20 en 24 januari via Zoom. De resultaten van de halfuurgesprekken zijn, samen met de resultaten van de peiling, samengevat in de tussenrapportage. 

  Bekijk de tussenrapportage hier

 • Woensdag 11 mei

  Excursie naar voorbeeldlocatie Park Bloemendaal
  We kunnen leren van veel andere plekken in Nederland waar wonen en GGZ vlak bij elkaar voorkomen. Afgelopen september gingen raadsleden van Albrandswaard op werkbezoek naar Duin en Bosch in Castricum. Aangezien de reistijd naar deze locatie vrij lang is, nemen we u graag mee naar een soortgelijke locatie dichterbij huis: Park Bloemendaal aan de Monsterseweg in Den Haag. Wij nodigen u van harte uit om met ons mee op excursie te gaan naar deze locatie en te ervaren hoe zorg en wonen goed samen kunnen gaan.

  U kunt zich aanmelden voor de excursie door een e-mail te sturen naar info@hofvanpoortugaal.nl. Aanmelden kan t/m zondag 1 mei. Er is plek voor maximaal 30 personen. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging en aanvullende praktische informatie. Indien er al 30 aanmeldingen zijn, berichten wij u daar natuurlijk ook over.

  Programma:

  • 15.00 – 16.00 : Vertrek per bus vanuit Poortugaal
  • 16.00 – 18.00 : Rondleiding
  • 18.00 – 19.00 : Soep en broodje
  • 19.00 – 20.00 : Terugreis naar Poortugaal
 • Juni

  Terugkoppeling en peiling
  In juni koppelen we aan u terug hoe de inbreng van omwonenden en woningzoekenden én de uitkomsten van de diverse onderzoeken zijn verwerkt. Er ligt dan een bijgesteld ‘vlekkenplan’ en een aantal aanbevelingen op het gebied van verkeer en veiligheid. We toetsen met een peiling hoe u hier tegenaan kijkt.

Participatierappport

De opbrengsten van de participatie komen in een Participatierapport, dat wordt opgeleverd aan de gemeenteraad. Samen met de uitkomsten van de onderzoeken kan de gemeenteraad zo een afgewogen besluit nemen. Met het Participatierapport blijft uw inbreng inzichtelijk, ongeacht het vervolg. Natuurlijk plaatsen we het ook op deze website.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief. U kunt zich desgewenst op ieder moment weer afmelden voor de nieuwsbrief.