Meedenken

Bent u omwonende, of zou u juist zelf graag op deze plek willen wonen? Denk met ons mee. 

Er ligt een globaal ‘‘vlekkenplan’’ voor de mogelijke herontwikkeling van de Antes-locatie tot Hof van Poortugaal. Met inbreng van omwonenden, woningzoekenden en de gemeente is een aantal uitgangspunten bepaald. Omdat het om een verkenning gaat, is dit uitgewerkt tot op het niveau van een vlekkenplan. Het vlekkenplan is voorgelegd aan de gemeenteraad en vormt de basis voor de uitwerking tot een stedenbouwkundig plan.

Bij haar besluit heeft de gemeenteraad ook meegewogen hoe omwonenden en woningzoekenden over het vlekkenplan en de bijbehorende uitgangspunten denken. Hiervoor liep er van december 2021 tot eind 2022 een participatietraject. De eindrapportage hiervan (het Participatieverslag) is met alle bijlagen te downloaden bij Downloads. Ook in de uitwerking van het vlekkenplan volgt weer participatie. 

Video met toelichting Vlekkenplan

Klik hier voor een video met de belangrijkste informatie over het vlekkenplan, plus een toelichting van de projectleider, de landschapsontwerper / stedenbouwkundige en de verkeersonderzoeker.

Factsheet Vlekkenplan

Klik hier voor een factsheet die u kunt downloaden, met een toelichting op de ambities en uitgangspunten bij het vlekkenplan.

Afzender en participatieniveau

Parnassia Groep coördineert de participatie, in goede afstemming met de gemeente. Het is wel mogelijk dat u ook via de gemeente informatie krijgt over dit traject. Denk aan informatie over besluitvorming en resultaten van onderzoeken die de gemeente uitvoert. 

Het participatieniveau is ‘adviseren’. Daarmee bedoelen we: Parnassia Groep gaat met omwonenden en geïnteresseerden in het project in gesprek over de plannen. Zij kunnen hun problemen of bezwaren aangeven en oplossingen aandragen. Parnassia Groep gebruikt de opbrengsten bij de uitwerking van het plan. Als de opbrengsten niet gebruikt worden, wordt uitgelegd waarom dit niet gebeurt. 

Waarover gaat de participatie?

De participatie (dec 2021 – dec 2022) gaat over de volgende onderwerpen:

 • Verkeersontsluitingen
 • Toegankelijkheid van het mogelijke woongebied
 • Groen en water
 • Veiligheid
 • Situering van de mogelijke woningen en bouwhoogte
  (denk aan een globaal ‘vlekkenplan’)
 • Inrichting openbare ruimte
  (ook met het oog op sociale veiligheid, denk aan zichtlijnen, verlichting etc.)
 • Voorzieningen met dagbesteding of re-integratie, die ook interessant zijn voor bewoners uit de omgeving

Hoe en wanneer kunt u meedenken?

 • December 2021

  1e Peiling
  De participatie is gestart met een online peiling. Deze peiling was bedoeld voor zowel omwonenden als woningzoekenden. Deze eerste peiling is inmiddels gesloten. 

  Overzicht peilingresultaten

 • Januari 2022

  Halfuurgesprekken
  In zogeheten halfuurgesprekken gingen omwonenden en woningzoekenden één op één met ons in gesprek. We hebben veel reacties en suggesties meegekregen. De halfuurgesprekken vonden plaats op 19, 20 en 24 januari 2022 via Zoom. De resultaten van de halfuurgesprekken zijn, samen met de resultaten van de peiling, samengevat in de tussenrapportage. 

  Bekijk de tussenrapportage hier

 • Juni + September 2022

  Excursie naar voorbeeldlocatie Park Bloemendaal

  Op 22 juni en 30 september 2022 vonden kleinschalige excursies naar Woonzorgpark Bloemendaal in Den Haag plaats. Dit is één van de diverse voorbeeldlocaties waar de combinatie van zorggebouwen van Parnassia én gewilde koop- en huurwoningen goed samengaan. Het waren nuttige bezoekjes voor de deelnemers, die nu allen zelf hebben ervaren hoe zorg en wonen prima gecombineerd kunnen worden. Het verslag van de excursies kunt u vinden bij de Downloads.

 • November-december 2022

  Terugkoppeling en peiling
  Via een video en een factsheet koppelden we aan u terug hoe de inbreng van omwonenden en woningzoekenden én de uitkomsten van de diverse onderzoeken zijn verwerkt. Er ligt inmiddels een ‘vlekkenplan’ en een aantal aanbevelingen op het gebied van verkeer en veiligheid. We toetsten met een peiling (invullen kon tot 7 december 2022) hoe u hier tegenaan kijkt.

 • Februari 2023

  Besluit gemeenteraad
  Op 6 februari 2023 nam de gemeenteraad een positief besluit over de Nota van Uitgangspunten. Het Participatieverslag hielp de raad een afgewogen besluit te nemen. 

Participatierappport

De opbrengsten van de participatie staan in een Participatierapport, dat is opgeleverd aan de gemeenteraad. Samen met de uitkomsten van de onderzoeken kon de gemeenteraad zo een afgewogen besluit nemen. Met het Participatierapport blijft uw inbreng inzichtelijk, ongeacht het vervolg. Natuurlijk kunt u dit rapport ook vinden op deze website, bij Downloads.

Vervolgproces

Het Participatierapport hielp de gemeenteraad een afgewogen besluit te nemen over de Nota van Uitgangspunten, waarin het Vlekkenplan met alle onderzoeken zijn ondergebracht. Deze Nota van Uitgangspunten kunt u vinden op deze website, bij Downloads. Op 6 februari 2023 ging de gemeenteraad akkoord met de Nota van Uitgangspunten.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief. U kunt zich desgewenst op ieder moment weer afmelden voor de nieuwsbrief.