Meedenken

Bent u omwonende, of zou u juist zelf graag op deze plek willen wonen? Denk met ons mee. 

Er ligt een globaal ‘‘vlekkenplan’’ voor de mogelijke herontwikkeling van de Antes-locatie tot Hof van Poortugaal. Met inbreng van omwonenden, woningzoekenden en de gemeente is een aantal uitgangspunten bepaald. De gemeenteraad van Albrandswaard heeft dit vlekkenplan vastgesteld en in de afgelopen periode is het uitgewerkt tot een Schetsontwerp Stedenbouwkundig Plan. Ook hierbij kon u weer meedenken. 

Waarover gaat de participatie?

De participatie over de uitwerking van het vlekkenplan naar een Schetsontwerp Stedenbouwkundig Plan gaat over de volgende onderwerpen:

 • Verkeersontsluiting (dit organiseert de gemeente)
 • Woonbebouwing
 • Verkeerssituatie op de locatie zelf
 • Beeldkwaliteit
 • Groen
 • Sociale veiligheid

Hoe en wanneer kon u meedenken?

 • 19 april 2023

  Inloopbijeenkomst Verkeer
  De gemeente organiseerde inloopsessies over de uitwerking van de Voorkeursvariant verkeersontsluiting. Het verslag vindt u bij Downloads

 • 6 juni 2023

  Inloopbijeenkomst Woonbebouwing
  Antes/Parnassia Groep organiseerde inloopsessies over de woonbebouwing. Hierbij werden enkele mogelijke uitwerkingen voorgelegd. Het verslag vindt u bij Downloads.

 • 22 juni 2023

  Sessie Groen, Beeldkwaliteit en Sociale Veiligheid
  Deze inloopbijeenkomst over de sociale veiligheid, architectuur en gebruik van de groene ruimte vond plaats op 22 juni. Het verslag vindt u bij Downloads.

Afzender en participatieniveau

De gemeente en Parnassia Groep hebben elk hun eigen verantwoordelijkheid, ook voor de participatie. Uiteraard stemmen beide partijen dit goed op elkaar af.
 
De gemeente is verantwoordelijk over de verkeersontsluiting en organiseerde daarover inloopsessies. Later in het traject volgt de besluitvormingsprocedure over het ontwerp-Bestemmingsplan. Ook dat is de verantwoordelijkheid van de gemeente. 

Parnassia Groep organiseerde sessies over de Woonbebouwing en over Groen, Beeldkwaliteit en Sociale Veiligheid.

Het participatieniveau was ‘adviseren’. Daarmee bedoelen we: omwonenden en geïnteresseerden in het project kunnen hun problemen of bezwaren aangeven en oplossingen aandragen. De gemeente en Parnassia Groep gebruiken de opbrengsten bij de uitwerking van het plan. Als de opbrengsten niet gebruikt worden, wordt uitgelegd waarom dit niet gebeurt. 

Wat ging vooraf

Van december 2021 tot en met december 2022 vond een participatietraject plaats in de haalbaarheidsfase. In die periode werd onderzocht of de locatie geschikt is voor woningbouw. Omwonenden en woningzoekenden dachten mee via Halfuurgesprekken en twee Peilingen. Zo kon de gemeenteraad een afgewogen besluit nemen. Het Participatierapport van deze haalbaarheidsfase kunt u nog altijd vinden op deze website, bij Downloads.

Wat volgt hierna

Het participatietraject ging over de uitwerking van het vlekkenplan tot Schetsontwerp Stedenbouwkundig Plan.
En dat vormt vervolgens weer de basis voor het ontwerp-Bestemmingsplan. Het streven is dat het ontwerp-Bestemmingsplan eind 2023 in procedure gaat. De besluitvorming ligt uiteindelijk bij de gemeenteraad. 

Video met toelichting Vlekkenplan

Onderstaande video is eind 2022 gemaakt over het concept-vlekkenplan. Later is dit vlekkenplan door de gemeenteraad vastgesteld. 

Factsheet Vlekkenplan

Klik hieronder om de factsheet over het vlekkenplan te downloaden.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief. U kunt zich desgewenst op ieder moment weer afmelden voor de nieuwsbrief.