Meedenken

Bent u omwonende, of zou u juist zelf graag op deze plek willen wonen? We nodigen u van harte uit om met ons mee te denken.

Afzender en participatieniveau

Parnassia Groep coördineert de participatie, in goede afstemming met de gemeente. Het is wel mogelijk dat u ook via de gemeente informatie krijgt over dit traject. Denk aan informatie over besluitvorming en resultaten van onderzoeken die de gemeente uitvoert. 

Het participatieniveau is ‘adviseren’. Daarmee bedoelen we: Parnassia Groep gaat met omwonenden en geïnteresseerden in het project in gesprek over de plannen. Zij kunnen hun problemen of bezwaren aangeven en oplossingen aandragen. Parnassia Groep gebruikt de opbrengsten bij de uitwerking van het plan. Als de opbrengsten niet gebruikt worden, wordt uitgelegd waarom dit niet gebeurt. 

Waarover gaat het?

We gaan graag met u in gesprek over de volgende onderwerpen:

 • Verkeersontsluitingen
 • Toegankelijkheid van het mogelijke woongebied
 • Groen en water
 • Veiligheid
 • Situering van de mogelijke woningen en bouwhoogte
  (denk aan een globaal ‘vlekkenplan’)
 • Inrichting openbare ruimte
  (ook met het oog op sociale veiligheid, denk aan zichtlijnen, verlichting etc.)
 • Voorzieningen met dagbesteding of re-integratie, die ook interessant zijn voor bewoners uit de omgeving

Hoe en wanneer kunt u meedenken?

 • December

  Peiling
  De participatie is gestart met een online peiling. Deze peiling is bedoeld voor zowel omwonenden als woningzoekenden. De peiling is inmiddels gesloten. 

  Overzicht peilingresultaten

 • Januari

  Halfuurgesprekken
  In zogeheten halfuurgesprekken gingen omwonenden en woningzoekenden één op één met ons in gesprek. We hebben veel reacties en suggesties meegekregen. De halfuurgesprekken vonden plaats op 19, 20 en 24 januari via Zoom. De resultaten van de halfuurgesprekken zijn, samen met de resultaten van de peiling, samengevat in de tussenrapportage. 

  Bekijk de tussenrapportage hier

 • Woensdag 22 juni

  Excursie naar voorbeeldlocatie Park Bloemendaal

  Op woensdagmiddag 22 juni jl. vond de kleinschalige excursie naar Woonzorgpark Bloemendaal in Den Haag plaats. Dit is één van de diverse voorbeeldlocaties waar de combinatie van zorggebouwen van Parnassia én gewilde koop- en huurwoningen goed samengaan. Het was een zonnige, nuttige middag voor de deelnemers, die nu allen zelf hebben ervaren hoe zorg en wonen prima gecombineerd kunnen worden. Het verslag van de excursie kunt u hier lezen.

 • Najaar 2022

  Terugkoppeling en peiling
  Naar verwachting koppelen we dit najaar aan u terug hoe de inbreng van omwonenden en woningzoekenden én de uitkomsten van de diverse onderzoeken zijn verwerkt. Er ligt dan een ‘vlekkenplan’ en een aantal aanbevelingen op het gebied van verkeer en veiligheid. We toetsen met een peiling hoe u hier tegenaan kijkt.

Participatierappport

De opbrengsten van de participatie komen in een Participatierapport, dat wordt opgeleverd aan de gemeenteraad. Samen met de uitkomsten van de onderzoeken kan de gemeenteraad zo een afgewogen besluit nemen. Met het Participatierapport blijft uw inbreng inzichtelijk, ongeacht het vervolg. Natuurlijk plaatsen we het ook op deze website.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief. U kunt zich desgewenst op ieder moment weer afmelden voor de nieuwsbrief.