Veelgestelde vragen

Hieronder vind u de meest gestelde vragen over de mogelijke woningbouw op de Antes-locatie in Poortugaal. Staat uw vraag hier niet tussen? Of is het antwoord niet duidelijk? Dan kunt u contact met ons opnemen via info@hofvanpoortugaal.nl.

Woningen

Hoeveel woningen komen er?

Op dit moment onderzoeken wij de haalbaarheid van woningbouw op de Antes-locatie. Daarbij onderzoeken we, volgens de intentieovereenkomst met de gemeente, de nieuwbouw van tussen de 400 en 600 woningen. Of de woningbouw er ook daadwerkelijk komt wordt besloten na afronding van het haalbaarheidsonderzoek.

Worden het allemaal sociale woningen?

Nee. Uitgangspunt is dat indien er woningbouw komt, 33% van de woningen binnen het sociale segment passen. Voor de overige 67% gaan we uit van woningen in de vrije sector en dat kunnen zowel huur- als koopwoningen zijn.

Zijn de sociale woningen bedoeld voor mensen uit Rotterdam?

Nee. Voor de beoogde sociale huurwoningen gelden dezelfde lokale en regionale regels met betrekking tot woningtoewijzing als voor andere sociale woningen in Poortugaal. Overigens gaat Parnassia Groep niet zelf sociale huurwoningen bouwen en /of toewijzen, de verwachting is dat dit door een woningcorporatie opgepakt zal worden.

Zorg

Worden het allemaal zorgwoningen?

Nee. Het onderzoek gaat over reguliere huur- en koopwoningen en dat kunnen appartementen of eengezinswoningen zijn.

Wordt de hoeveelheid zorg van Antes de komende jaren verdubbeld?

Nee. Het aantal plaatsen (cliënten) is in de loop der jaren juist teruggebracht en de inzet is om de komende jaren de huisvesting voor deze cliënten te vernieuwen en te moderniseren zodat alle cliënten over prima, veilige en duurzame huisvesting beschikken.

Omgeving

Verdwijnt de bosstrook direct achter de woningen aan de Albrandswaardsedijk (globaal tussen de huisnummers 76 en 122)?

Nee. Eén van de uitgangspunten is dat we belangrijke groenstructuren willen behouden. Dit geldt ook voor de bosstrook achter de dijkwoningen.

Is al besloten of en zo ja welke, nieuwe ontsluitingsweg er naar de mogelijke woningbouwlocatie komt?

Nee. In de verkeerskundige analyse van Goudappel staan 3 mogelijke oplossingsrichtingen geschetst. Over of daadwerkelijk 1 van deze 3 wegen er komt en welke dan, is nog niet besloten. Dit onderwerp is onderdeel van het totale besluitvormingstraject rondom de woningbouw.

Overig

Staat uw vraag hier niet tussen?

Heeft u een vraag of opmerking over de mogelijke woningbouw op de Antes-locatie in Poortugaal, dan kun u ons via info@hofvanpoortugaal.nl bereiken, wij proberen binnen een week te reageren.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief. U kunt zich desgewenst op ieder moment weer afmelden voor de nieuwsbrief.