Hof van Poortugaal

Parnassia Groep en de gemeente Albrandswaard onderzoeken of er woningbouw kan komen op een deel van de huidige Antes-locatie.

Mogelijke woningbouwlocatie

In de gemeente Albrandswaard is de vraag naar woningen zeer groot. In Poortugaal dient zich een kans aan op de zorg-locatie van Antes (onderdeel van Parnassia Groep). Op deze locatie aan de Albrandswaardsedijk wordt al meer dan een eeuw zorg verleend. Veel gebouwen dateren uit de jaren tachtig van de vorige eeuw en zijn verouderd. Daarnaast is de visie op zorg veranderd. Beter worden doe je het liefste thuis. Steeds meer patiënten wonen gewoon thuis en komen alleen op afspraak naar de zorglocatie voor hun behandeling. Opname in een kliniek komt steeds minder voor. Hierdoor heeft Antes een deel van haar locatie in Poortugaal niet meer nodig. Aan de zijde van het dorp komt hierdoor op termijn 15 hectare grond vrij. Een mogelijke bestemming is woningbouw voor particulieren, los van de zorg. 

Lees meer

Dit is vanuit de gedachte dat het dorp wordt doorgetrokken naar de Oude Maas en dat GGZ-cliënten meer onderdeel van de samenleving uit kunnen maken. Parnassia Groep zal niet zelf woningen ontwikkelen en bouwen, maar de grond verkopen aan een ontwikkelaar. De grondopbrengst wordt gebruikt voor moderne zorgvoorzieningen en voor vernieuwingen op de locatie, zoals elektriciteitskabels, riolering en wegen.

Momenteel onderzoekt de Parnassia Groep de mogelijkheid van woningbouw, samen met de gemeente en met belanghebbenden: omwonenden en mensen die interesse hebben om hier te komen wonen.

Meedenken

Bent u omwonende, of zou u juist zelf graag op deze plek willen wonen? We nodigen u van harte uit om met ons mee te denken. Meer informatie en de manieren waarop u mee kunt denken, vindt u op onze pagina Meedenken. 

Nieuws

Excursie Park Bloemendaal Den Haag, woensdag 11 mei a.s.

In Nederland bevinden zich diverse voorbeeldlocaties waar de combinatie van zorggebouwen van Parnassia én gewilde koop- en huurwoningen goed samen gaan. Afgelopen september gingen raadsleden van Albrandswaard op werkbezoek naar Duin en Bosch in Castricum. Aangezien de reistijd naar deze locatie vrij lang is, nemen we u graag mee naar een soortgelijke locatie dichterbij huis: Park Bloemendaal aan de Monsterseweg in Den Haag. Wij nodigen u van harte uit om met ons mee op excursie te gaan naar deze locatie en te ervaren hoe zorg en wonen goed samen kunnen gaan.

U kunt zich aanmelden voor de excursie door een e-mail te sturen naar info@hofvanpoortugaal.nl. Aanmelden kan t/m zondag 1 mei. Er is plek voor maximaal 30 personen. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging en aanvullende praktische informatie. Indien er al 30 aanmeldingen zijn, berichten wij u daar natuurlijk ook over.

Programma:

  • 15.00 – 16.00 : Vertrek per bus vanuit Poortugaal
  • 16.00 – 18.00 : Rondleiding
  • 18.00 – 19.00 : Soep en broodje
  • 19.00 – 20.00 : Terugreis naar Poortugaal
Tussenrapportage

Tussen 6 en 20 december 2021 konden zowel omwonenden als woningzoekenden aan de hand van een peiling meedenken in het onderzoek naar de mogelijke woningbouw op de Antes-locatie. In totaal vulden 204 personen de peiling in. Daarnaast werden tussen 19 en 24 januari 2022 in totaal 16 halfuurgesprekken gevoerd. Vanwege de coronamaatregelen vonden deze gesprekken online plaats via videobelprogramma Zoom. In totaal is gesproken met 23 huishoudens, in totaal circa 35 personen. Wij willen alle deelnemers hartelijk bedanken voor hun bijdrage. De resultaten van de peiling en de halfuurgesprekken zijn samengevat in een tussenrapportage. Hierin worden de tussentijdse inzichten van de halfuurgesprekken per thema besproken en zijn de resultaten van de peiling bijgevoegd als bijlage. Klik op onderstaande knop voor de tussenrapportage.

Overzicht peilingresultaten

Tussen 6 en 20 december 2021 konden zowel omwonenden als woningzoekenden aan de hand van een peiling meedenken in het onderzoek naar de mogelijke woningbouw op de Antes-locatie. In totaal vulden 204 personen de peiling in. Wij willen alle deelnemers hartelijk danken voor hun bijdrage. Alle resultaten kunt u hier bekijken of vinden onder Downloads

Uit de peiling blijkt dat er naast interesse in de woningen ook zorgen zijn over de mogelijke woningbouw. Door de komst van nieuwe bewoners wordt met name gevreesd voor een toenemende verkeersdruk. Ook is niet iedereen gerust op de nabijheid van de zorg-locatie en de nieuwbouw. Aan de andere kant zien geïnteresseerden ook een meerwaarde van nieuwe bewoners in relatie tot het zorgdeel. Door deze ontwikkeling kan er een omgeving gecreëerd worden die voor cliënten van Antes de mogelijkheid biedt om meer onderdeel te worden van de maatschappij. Ook de vrije doorgang naar de Oude Maas wordt genoemd als meerwaarde van deze ontwikkeling.

De responsen op de open invulvelden zijn met kernwoorden samengevat. De resultaten zullen in combinatie met de opbrengsten uit de halfuurgesprekken gedetailleerder worden teruggekoppeld in het participatierapport.

Graag gaan we verder met u in gesprek

Wij nodigen u graag uit voor een halfuurgesprek over Hof van Poortugaal. U bent van harte welkom als omwonende of als woningzoekende of misschien bent u wel allebei. Natuurlijk kunt u in de halfuurgesprekken vragen stellen, maar het doel van de halfuurgesprekken is vooral dat u zoveel mogelijk gelegenheid krijgt voor uw reacties en suggesties.

De halfuurgesprekken vinden plaats op 19, 20 en 24 januari. Vanwege de coronamaatregelen vinden de halfuurgesprekken online plaats via Zoom. Meer informatie vindt u in de toelichting.

Denk mee in de peiling!

Let op, de peiling is reeds gesloten. Binnenkort delen we de resultaten op deze website. Meldt u rechts op deze pagina aan voor de digitale nieuwsbrief om hiervan op de hoogte gesteld te worden.

Bent u omwonende van de Antes-locatie in Poortugaal, of zou u hier in de toekomst graag willen wonen? Denk dan mee over de mogelijkheden en wenselijkheden voor woningen op de deze plek. Tot 20 december a.s. kunt u de online peiling invullen. Dit kost circa 5 – 10 minuten. Deelname is uiteraard anoniem. De resultaten delen we op deze website. Meld u rechts op deze pagina aan voor de digitale nieuwsbrief om hiervan op de hoogte gesteld te worden.

Intentieovereenkomst getekend

Op 10 november is de intentieovereenkomst tussen de gemeente Albrandswaard en Parnassia/Antes getekend. Op de foto v.l.n.r. bestuurder Frits Verschoor van Parnassia Vastgoed, bestuurder Bas Molijn van Antes en wethouder Ronald Schneider van Albrandswaard. Hiermee kunnen nadere onderzoeken en participatie met belanghebbenden worden opgestart om de mogelijkheid te verkennen van woningbouw op een deel van de Antes-locatie in Poortugaal.

Gemeenteraad stemt in met intentieovereenkomst Hof van Poortugaal
Op 4 oktober 2021 is de concept-intentieovereenkomst Hof van Poortugaal (met bijlagen) voorgelegd aan de gemeenteraad van Albrandswaard. De raad heeft besloten hiermee in te stemmen. Daarmee kan de intentieovereenkomst, met in achtneming van 3 aangenomen moties, vastgesteld kan worden.
Raadsleden op werkbezoek in Castricum

In september gingen raadsleden op werkbezoek naar Duin en Bosch in Castricum. Dit is een gemengd gebied met zorggebouwen van Parnassia én gewilde koop- en huurwoningen. Bewoners en cliënten ontmoeten elkaar bij gezamenlijke voorzieningen als een bakker, bistro, fietsenmaker en kringloopwinkel. Bij de transformatie is ook veel groen ingepast.

De vernieuwing heeft jaren geduurd en grote delen zijn al klaar. De raadsleden van Albrandswaard spraken met diverse partijen, onder wie de burgemeester van Castricum. De situatie is natuurlijk niet één op één gelijk aan Poortugaal. De ontwikkelingen in Duin en Bosch leveren wel veel inspiratie en lessen op. Lees meer in het verslag en de presentaties, te vinden bij Downloads.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief. U kunt zich desgewenst op ieder moment weer afmelden voor de nieuwsbrief.