Downloads

Nieuwsbrieven, onderzoeksrapporten en andere stukken die te maken hebben met de woningbouw op de Antes-locatie.

Nieuwsbrieven

Sinds een laatste papieren brief in december 2021 versturen wij onze nieuwsbrieven digitaal. Wilt u deze ook ontvangen, abonneer u dan rechts op deze pagina. 

Participatie Schetsontwerp Stedenbouwkundig Plan  (2023)

Het participatietraject over de uitwerking van het vlekkenplan tot een Schetsontwerp Stedenbouwkundig Plan bevat drie bijeenkomsten. Hieronder vindt de u de getoonde beelden, kaarten en verslagen van de bijeenkomsten die afgerond zijn. 

Participatie Haalbaarheidsfase (2022)

De opbrengsten van de participatie in de haalbaarheidsfase (dec 2021 – dec 2022) staan in een Participatierapport met een groot aantal bijlagen, dat hieronder als één PDF te downloaden is.
Enkele belangrijke tussenresultaten deelden we gaandeweg het participatietraject al via deze website en zijn hieronder ook nog als afzonderlijke bijlagen te downloaden. 

Documenten en rapportages

De belangrijkste documenten en rapportages delen wij met u op deze website.

Overige

Inspiratie

Er zijn in Nederland diverse voorbeeldlocaties waar voormalige zorglocaties zijn getransformeerd naar succesvolle gemengde woon-zorggebieden. Eén daarvan is het landgoed Duin & Bosch in Castricum waar Parnassia Noord-Holland actief is. Na een jarenlange herontwikkeling is dit een prachtig voorbeeld van een locatie waar de zorggebouwen goed samengaan met wonen, ondernemen en recreatie.

Voor de mogelijke woningbouw op een deel van de Antes-locatie in Poortugaal kan Duin & Bosch, hoewel het net als Woonzorgpark Bloemendaal niet 1-op-1 te vergelijken is met de locatie in Poortugaal, inspiratie bieden. We geven u hier graag een beeld van in onderstaande video. Deze video heeft dus geen betrekking op Poortugaal maar laat zien hoe wonen en zorg goed samen kunnen gaan.

Klankbordgroep Omwonenden

Los van dit traject over de mogelijke woningbouw op de locatie voert Antes met buurtbewoners gesprekken over specifiek de zorgverlening. Downloads over deze ‘Klankbordgroep Omwonenden’ vindt u op de website van Antes.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief. U kunt zich desgewenst op ieder moment weer afmelden voor de nieuwsbrief.