Downloads

Nieuwsbrieven, onderzoeksrapporten en andere stukken die te maken hebben met de mogelijke woningbouw op de Antes-locatie.

Nieuwsbrieven

Na een laatste papieren brief in december 2021 versturen wij onze nieuwsbrieven digitaal. Wilt u deze ook ontvangen, abonneer u dan rechts op deze pagina. 

Participatie

De opbrengsten van de participatie komen in een Participatierapport. Wij houden u graag op de hoogte van de tussentijdse uitkomsten van het proces. 

Onderzoeken

Om na te gaan of woningbouw op deze locatie haalbaar is, zijn meerdere onderzoeken nodig. Er zijn al enkele ‘quick scans’ uitgevoerd. Mocht woningbouw mogelijk lijken, dan is een wijziging van het Bestemmingsplan (vanaf 1 juli 2022 Omgevingsplan) nodig. Hiervoor zijn nog meer onderzoeken verplicht. Alle afgeronde onderzoeken delen wij met u op deze website.

Overige

Klankbordgroep Omwonenden

Los van dit traject over de mogelijke woningbouw op de locatie voert Antes met buurtbewoners gesprekken over specifiek de zorgverlening. Downloads over deze ‘Klankbordgroep Omwonenden’ vindt u op de website van Antes.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief. U kunt zich desgewenst op ieder moment weer afmelden voor de nieuwsbrief.