Downloads

Nieuwsbrieven, onderzoeksrapporten en andere stukken die te maken hebben met de woningbouw op de Antes-locatie.

Nieuwsbrieven

Sinds een laatste papieren brief in december 2021 versturen wij onze nieuwsbrieven digitaal. Wilt u deze ook ontvangen, abonneer u dan rechts op deze pagina. 

Participatie Schetsontwerp Stedenbouwkundig Plan  (2023)

Het participatietraject over de uitwerking van het vlekkenplan tot een Schetsontwerp Stedenbouwkundig Plan bevatte drie bijeenkomsten, waarvan de eerste (over Verkeer) door de gemeente werd georganiseerd en de andere twee door Parnassia Groep. Dit traject is samengevat is een Eindrapportage met als bijlagen de verslagen van alle bijeenkomsten. De getoonde beelden en kaarten van de laatste twee bijeenkomsten zijn hieronder afzonderlijk nog te downloaden. 

Participatie Haalbaarheidsfase (2022)

Het project startte met een haalbaarheidsfase (dec 2021 – dec 2022). In deze fase vond een uitgebreid participatietraject plaats met halfuurgesprekken, peilingen en excursies. Dit traject is samengevat in een Participatierapport met een groot aantal bijlagen, dat hieronder als één PDF te downloaden is. Voorlopig eindresultaat van deze fase was het Vlekkenplan (zie verderop). 

Documenten Ontwerp Bestemmingsplan

Overige documenten en rapportages

Inspiratie

Er zijn in Nederland diverse voorbeeldlocaties waar voormalige zorglocaties zijn getransformeerd naar succesvolle gemengde woon-zorggebieden. Eén daarvan is het landgoed Duin & Bosch in Castricum waar Parnassia Noord-Holland actief is. Na een jarenlange herontwikkeling is dit een prachtig voorbeeld van een locatie waar de zorggebouwen goed samengaan met wonen, ondernemen en recreatie. Natuurlijk is de situatie daar niet één op één te vergelijken met de locatie in Poortugaal, maar ter inspiratie laat de video zien hoe wonen en zorg goed samen kunnen gaan.

Klankbordgroep Omwonenden

Los van dit traject over de mogelijke woningbouw op de locatie voert Antes met buurtbewoners gesprekken over specifiek de zorgverlening. Downloads over deze ‘Klankbordgroep Omwonenden’ vindt u op de website van Antes.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief. U kunt zich desgewenst op ieder moment weer afmelden voor de nieuwsbrief.