Gemeenteraad stemt in met intentieovereenkomst Hof van Poortugaal

Op 4 oktober 2021 is de concept-intentieovereenkomst Hof van Poortugaal (met bijlagen) voorgelegd aan de gemeenteraad van Albrandswaard. De raad heeft besloten hiermee in te stemmen. Daarmee kan de intentieovereenkomst, met in achtneming van 3 aangenomen moties, vastgesteld kan worden.